English (United States) Srpski (Srbija) Српски (Србија)

Pretraga  

Media

Nema sadžaja.
Ukupno: 0

Predstavljanje knjige KRATKA ISTORIJA FOTOGRAFIJE
Autor mr Jelene Matić; Izdavač: Kulturni centar Beograda, Biblioteka Foto Artget – Teorija, 2017.
21 јун
п у с ч п с н
12:00
.

Govore: prof. dr Milanka Todić, van. prof. mr Ivana Tomanović i autorka
Razgovor moderira: Vesna Danilović

Knjiga Kratka istorija fotografije mr Jelene Matić je prva istorija fotografije iz pera domaćeg autora, a ujedno i prva knjiga domaćeg autora u biblioteci Kulturnog centra Beograda Foto Artget – Teorija. Pored mnogih sličnosti i razlika sa istorijama fotografije brojnih stranih autora objavljenih na različitim jezicima, knjiga Jelene Matić se izdvaja posebno po tome što sadrži dragocen pregled istorije ovog medija i umetnosti modernog doba u Srbiji.
„Knjiga Kratka istorija fotografije autorke mr Jelene Matić predstavlja sažeti uvid u razvoj jednog od najznačajnijih masovnih medija današnjice. Nastala je kao plod višegodišnjeg autorkinog sistematskog bavljenja istorijom fotogafije i brojnih izložbi arhivske i savremene fotografije koje je potpisala kao kustos.
Kratka istorija fotografije je lako čitljiva, mada ima obilje informacija. Pisana je na zanimljiv način i sa velikim brojem znalački odabranih ilustracija koje vizuelno obogaćuju tekstualnu naraciju. Knjiga nema pretenziju da bude isrcpan istraživački već, pre svega, edukativni rad u polju istorije i teorije fotografije.“
(Iz recenzije prof. dr Milanka Todić)

Jelena Matić (Beograd, 1977) je diplomirala na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, a magistrirala je na grupi za Teoriju umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Bavi se istorijom i teorijom fotografije, medija i savremene umetnosti. Od 2003. do 2015. godine je radila kao saradnica časopisa Refoto, u kojem je objavljivala tekstove o istoriji fotografije, portfolija fotografa, recenzije knjiga i prikaze izložbi. Tokom 2015. godine bila je umetnički direktor Galerije Artget Kulturnog centra Beograda. Autorka je tekstova: „Fotografija u Vojvodini tokom XX veka“ i „Fotografija umetnika: konceptualna i postkonceptualna umetnost na kraju XX veka“ (Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2008), „Fotografija socijalističkog realizma“ i „Fotografija posle socijalističkog realizma“ (Istorija umetnosti XX vek, II tom: Realizmi i modernizmi oko hladnog rata, Orion Art, Beograd, 2012), „Razvoj i percepcija fotografije u srpskom društvu na prelazu veka“, „Ka modernoj fotografskoj kulturi“, „Mediteransko telo u fotografiji: Lična fotografija i letovanje između dva svetska rata“ (Istorija umetnosti XX vek, III tom: Moderna i modernizmi 1878–1941, Orion Art, Beograd, 2014). Sarađivala je sa mnogobrojnim umetnicima kao kustos i autor tekstova za kataloge izložbi, a tekstovi su joj objavljivani i u drugim stručnim domaćim i stranim časopisima i publikacijama.
Članica je Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) u statusu samostalnog umetnika.
 

Bookmark and Share

Komentari

Kulturni centar Beograda
Knez Mihailova 6
11000 Beograd, Srbija
tel. + 381 (0)11 2621 469
fax. + 381 (0)11 2623 853
www.kcb.org.rs

Design by Hominid
Code by Sobot
 
[reference]

close[caption]
[thumb][orig][stand]

close