English (United States) Srpski (Srbija) Српски (Србија)

Pretraga  

Media

Foto:

Ukupno: 2

» Podroom
GALERIJA PODROOM, konkurs za izlagačku sezonu za 2018. godinu
Kulturni centar Beograda poziva Vas da pošaljete predloge za izložbe koje će biti realizovane u galeriji Podroom tokom izlagačke sezone 2018. godine.
01 јун чет
25 јун нед
12:00
.

Konkurs je otvoren do 25. juna 2017. Prijave se šalju na adresu kcb@kcb.org.rs. Najljubaznije Vas molimo da pažljivo pročitate uslove konkursa i informacije o onome što nudi izlagački prostor galerije pre slanja prijava. Biće prihvaćene isključivo prijave poslate elektronskom poštom! Prijave koje budu nepotpune i koje stignu nakon navedenog roka neće biti razmatrane!

Program i kriterijumi:
U fokusu izložbenog programa za 2018. godinu, koji će biti odabran na konkursu biće pokretne slike: video, video instalacije, umetnički film i animacija kao i multimedijalne instalacije. Akcenat će biti stavljen na eksperimentalnost pristupa kada je reč o prezentaciji rada(ova). U 2018. godini u galeriji Podroom slobodna su 5 termina za izložbe, svaki u trajanju od 3 nedelje.
Uslovi konkursa:
∎Konkurs je otvoren za pojedince, grupe i institucije;
∎Na konkursu mogu da učestvuju građani Republike Srbije i strani državljani;
∎Prijave se šalju na srpskom i/ili engleskom jeziku;
∎Postoji mogućnost da pojedinačni predlozi odnosno autori/autorke budu pozvani da razmotre učešće u grupnim izložbama/projektima;
Tehničke informacije o izlagačkom prostoru i uslovi:
• 200 m² izlagačkog prostora (plan galerije i fotografije);
• Tehnička oprema i tim za postavku;
• Usluge pr-a i grafičkog dizajnera;
• Institucionalna podrška u obezbeđivanju dodatnih finansijskih sredstava za realizaciju;
• Mogućnost pokrivanja post-produkcijskih troškova;
• Ostali troškovi koje pokriva galerija: prevod tekstova na srpski/engleski, štampa lagendi i drugih tekstova za potrebe izložbe; smeštaj za autore/autorke, troškovi otvaranja, foto dokumentacija;
• Poštanski troškovi (TNT, FEDEX, DHL i sl.) u skladu sa mogućnostima;
• Svi detalji budućih saradnji biće definisani posebnim ugovorom;
Konkursni materijal:
∎Kratak opis izložbe/izložbenog projekta – tekst maksimalne dužine jedne stranice (oko 1.800 karaktera) u kojem je jasno objašnjena ideja izložbe;
∎Vizuelna dokumentacija podrazumeva uputstva za mogućnost pregleda video materijala ili/i maksimum do 10 fotografija: iz video materijala, skica, crteža i sl. koje ilustruju izložbu odnosno rad(ove). Fotografije slati u jpeg formatu u PDF dokumentu ili kao zipovan fajl (MAX 8MB);
∎Kratka biografija/biografije
∎ Materijal se šalje u jednom (1) mejlu na elektronsku adresu kcb@kcb.org.rs sa naznakom „PODROOM 2018“!

Napomena: nije potrebno slati kataloge, portfolio, DVD, brošure ili drugu sličnu dokumentaciju, jer neće biti uzeti u obzir. Elektronskim putem svi će biti obavešteni o uspešno pristiglom konkursnom materijalu kao i o rezultatima konkursa.
Savet galerije Podroom napraviće uži izbor, nakon čega će pojedini podnosioci prijava biti kontaktirani i zamoljeni da pošalju dodatni materijal koji se odnosi na njihove predloge (dodatni materijal o radovima, budžetu neophodnim za realizaciju, mogućim datumima izložbe i sl.)
Finalna lista odabranih predloga biće objavljena na sajtu Kulturnog centra Beograda do kraja jula meseca 2017.

Savet galerije:
Mario Margani, je aktivan kao kustos, pisac i umetnik u organizaciji izložbi sa mladim kao i etabliranim umetnicima i kustosima. Od 2010. sarađuje sa više galerija, kulturnih institucija i umetničkih prostora. Trenutno je aktivan kao koorganizator novog umetničkog prostora i rezidencije Garage, u svom rodnom gradu Emma (Sicilija) i privremenog umetničkog prostora za kreativne eksperimente 8leben u Berlinu
Zorana Djaković Minniti je koordinatorka međunarodnih projekata iz oblasti savremene umetnosti i koordinatorka programa galerije Podroom u Kulturnom centru Beograda.
Aleksandar Jestrović Jamesdin je umetnik, koji se pored slikarstva i multimedija bavi i košarkom, diplomirao je na Slikarskom odseku Fakultetea likovnih umetnosti u Beogradu, 2000, u klasi profesora Čedomira Vasića. Godine 2016. završio master studije na Institutu Art in Context UDK Berlin. Živi i radi u Berlinu i Beogradu.
Savet galerije Podroom formirao je Kulturni centar Beograda i ima jednogodišnji mandat.

Galerija PODROOM je otvorena u septembru 2012. godine i nalazi se u donjem podrumskom nivou prostorija Kulturnog centra Beograda. Program je od početka baziran na projektima, izložbama i programima koji su rezultat međunarodne i regionalne saradnje. U fokusu programa su savremena kretanja u oblasti filma, videa, animacije i pokretnih slika sa akcentom na kritičko promišljanje savremenog konteksta i okruženja od strane savremenih vizuelnih umetnika i institucija.

Kulturni centar Beograda je neprofitna, javna, multidisciplinarna institucija kulture koju je Grad Beograd osnovao 1957. godine. Pored galerije Podroom, u Kulturnom centru Beograda nalaze se još dve galerije – Likovna galerija i Artget galerija, bioskop – Dvorana kultunog centra Beograda i prodavnica suvenira Beogradski izlog.
 

Bookmark and Share

Komentari

Kulturni centar Beograda
Knez Mihailova 6
11000 Beograd, Srbija
tel. + 381 (0)11 2621 469
fax. + 381 (0)11 2623 853
www.kcb.org.rs

Design by Hominid
Code by Sobot
 
[reference]

close[caption]
[thumb][orig][stand]

close