English (United States) Srpski (Srbija) Српски (Србија)

Pretraga  

Media

Foto:

Ukupno: 4

» Podroom
MISLITI FILM + 2 izmenjeno izdanje
Rä di Martino | Doplgenger | Tim Etchells | Cameron Gainer | Ellie Krakow | Vladislav Knežević | Dalibor Martinis | Mario Pfeifer | Dubravka Sekulić | Sarah Wood | | Kustoskinja: Branka Benčić
22 okt čet
14 nov sub
19:00
.

Izložba pristupa ideji filma kao kompleksnom i razvijenom sistemu reprezentacije, filmskim kodovima i konvencijama koji oblikuju dominantan poredak, a film je shvaćen kao “tehnologija društva”, spoj materijalnog i konceptualnog aparata, ideologije i tehnologije filma i kinematografije kao društvene institucije.
Izdanje +2 u galeriji Podroom biće dopunjeno radovima grupe Doplgenger i Dubravke Sekulić, koji se svako na svoj način, takođe bave slikom, njenim kodovima, efektima koji nastaju usled njene standardizacije i njenim nastankom u procesu kreiranja narativa.

Radovi svih odabranih umetnika i umetnica predstavljaju prostore konstrukcije i istraživanja poetike i estetike filma, prostore kina ili filmske slike, a konceptualne odrednice koje slede predstavljaju okvir za radove koji formiraju specifičan odnos prema ideji filma kao mestu u kojem se reflektuju aspekti društva, ideologije, kulture, gdje film postaje resurs, riznica, skladište. Svi umetnici su izgradili specifičan senzibilitet kroz koji progovaraju kritička refleksija ili uznemirenost, kao i analiza konteksta referentnog/korištenog medija (filma, videa, televizije), a radovi ukazuju kako su filmski način mišljenja, iskustvo gledanja filmova, filmski jezik, istorija, teorija i estetika filma oblikovali umetničke prakse i naš svakodnevni pogled na sviet, dok su umetnici izgradili specifičan izraz putem kojeg progovaraju kritička refleksija, uznemirenost ili analiza konteksta. - Branka Benčić, iz predgovora

Misliti film+2 u galeriji Podroom priredile Branka Benčić i Zorana Đaković Minniti

Program CINEMANIAC se od 2002. realizuje kao prateći program Pula Film Festivala i predstavlja dugoročnu istraživačku platformu koja propituje veze filma, pokretnih slika i savremene umetnosti, a realizuje se u formatu izložbe, predstavljajući radove hrvatskih i internacionalnih umetnika i približavajući ih širokom krugu publike. Izložba Misliti film bila je prvi put realizovana u okviru projekta Cinemaniac 2013. u Puli prilikom obeležavanja 60. godina filmskog festivala.

Više informacija o projektu...

Preuzmite katalog

Branka Benčić nezavisna je kustoskinja i likovna kritičarka. Osnovala je Cinemaniac/Misliti film – izlagačku i istraživačku platformu za umetnički film i video u okviru Pulskog filmskog festivala (od 2002.), seriju Kino umjetnika pri Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu (od 2012), a umetnička je direktorka Apoteke – prostora za suvremenu umjetnost. Diplomirala je na odseku za istoriju umetnosti i komparativnu knjižvnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1997. objavljuje tekstove iz vizuelnih umetnosti u novinama, časopisima i katalozima izložbi.

Realizaciju izložbe pomogli autori, Grad Pula, Grad Zagreb i Istarska županija.
 

Bookmark and Share

Komentari

Kulturni centar Beograda
Knez Mihailova 6
11000 Beograd, Srbija
tel. + 381 (0)11 2621 469
fax. + 381 (0)11 2623 853
www.kcb.org.rs

Design by Hominid
Code by Sobot
 
[reference]

close[caption]
[thumb][orig][stand]

close